• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Laksefisket langs kysten og spesielt i fjordene hadde mye større omfang tidligere enn i dag. Kartet viser kilenøter og sitjenøter i den midtre og nordlige delen av Hordaland i 1899. Etter «Kart over Norhordlands Fogderi udvisende Laxefangsternes Standpladse og Antall i Aaret 1899» ved Fiskeriassistent Kapt. Joh. O. Simonnæs.

(Sverre Mo)