• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Etablering på øyar – ei utfordring

Øyar er som regel dei siste områda som blir koloniserte av pattedyr og krypdyr, og dyrelivet vi finn her, er ofte dels eit resultat av direkte eller indirekte hjelp frå menneske. Kartet viser nokre døme på kommunar der raudrev er etablertei Hordaland, samanlikna med fastlandet innanfor.

(Fylkesmannen i Hordaland/Sverre Mo)