• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Utbreiinga av rådyr og elg i Hordaland like før siste hundreårsskifte. Begge artane er for tida i ekspansjon, og kartet kan sjå ganske annleis ut om få år.

(Fylkesmannen i Hordaland/Sverre Mo)

Hjorten finst i alle kommunar i Hordaland, men dei store samanhengande fjellområda i indre strok har ikkje ei fast stamme.

(Fylkesmannen i Hordaland/Sverre Mo)

Utbreiinga av villrein i Hordaland ved siste hundreårsskifte. Tamrein er sett ut fleire andre stader i fylket dei siste tiåra, og blir forvalta som villrein.

(Fylkesmannen i Hordaland/Sverre Mo)