• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Figuren viser øverst en «rød» gruppe på 26 klart østlige arter som i Hordaland finnes bare på Hardangervidda og i fjellene nordenfor. Dernest har vi en «brun» gruppe på 25 arter som er svakt østlig, fordi artene finnes både på Hardangervidda og  Folgefonnhalvøya og i fjellområder i Voss, Kvam og Etne. En tredje «gul» gruppe på 31 arter går vestover til fjellområdene i Fusa, Samnanger, Osterøy og Modalen. Den fjerde, «grønne» gruppen på 36 arter går ut til kystfjellene på Stord, Tysnes og byfjellene ved Bergen. Til slutt har vi en femte, «grå» gruppe på 22 arter som går ned i lavlandet i én eller flere av kystkommunene, fra Bømlo i sør til Fedje i nord.

(Bjørn Moe/Kjell Helge Sjøstrøm)