• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Gulatinget omfatta i høgmellomalderen både Egdafylke, Rygjafylke og Sunnmørafylke, i tillegg til Hordaland, Hardanger, Voss, Sogn og Fjordane. Desse siste høyrde til lovområdet for det eldste Gulatinget. Kan hende var Njardarlog (det gamle namnet på Tysnes) sentrum i lovsambandet for Nordhordland og Sunnhordland; truleg det opphavlege landskapsområdet til hordane.