• Nynorsk
  • English

Universitetet i bergen logoUniversitetet i Bergen

Search form

Kartet viser det innbyrdes tilhøvet mellom dei gamle futedøma eller landskapsområda i Hordaland: den gjennomsnittlege storleiken på bruka, målt i skyld; det gjennomsnittlege talet på gardsbruk pr. matrikkelgard; sjølveigeprosenten og talet på husmenn pr. 100 gardbrukarar med jord. Vi ser at Voss peikar seg ut, men innanfor Sunnhordlandsområdet har gardane i Etne endå høgare gjennomsnittsskyld, det vil seia at dei er større enn på Voss.